ISTEN HOZTA PLÉBÁNIAI HONLAPUNKON!

Menü

Gáva

GÁVAI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Munkás Szent József templom

Társegyházközség

Maga Gáva település igen ősrégi, Árpád-kori település. Még a Szent István király által alapított szabolcsi várispánság birtoka. Az 1332-37. évi pápai tizedlajstrom Gawa alakban említi és már úgy, mint templomos helyet, melynek papja Miklós. A XIII. századi templom a XVI. században a kálvinisták birtokába került. A településen élő római katolikus hívek a zalkodi plébániához, majd később Újvencsellőhöz tartoztak. A XVIII. században a jászóvári premontrei prépostság itteni birtokán egy kápolnát létesített a Szentháromság tiszteletére. Az egyházközségben 1868-ban átalakításokba kezdtek. A prépostság egyik gazdatiszti lakását átalakították és paplak lett belőle, egy magtárból pedig újabb kápolnát rendeztek be.
Nagy előrelépés volt, amikor 1869 szeptemberében az akkori egri érsek Gávát, önálló plébániának nyilvánította. A források tanúsága szerint, az első plébános Farkas Imre volt.
A hívek egyházközségük teljességét élték meg, amikor 1898-ban Samassa bíboros költségén megépült a mai templom, melyet Munkás Szent József tiszteletére áldottak meg. A templom, - Szent Józsefet a gyermek Jézussal ábrázoló - főoltárképét Sajósy Alajos festőművész készítette. Ma a kép, a templom szentélye előtt van elhelyezve. A II. világháborúban a visszavonuló német csapatok ezen templom tornyát sem kímélték, 1944. november 1-én robbantották fel. A detonáció következtében a templom karzatán lévő orgona, teljesen megsemmisült. Az újjáépítés 1949-ben történt meg, Bartha József plébános munkásságával.
A templomot 1971-ben renoválták utoljára, valamint ebben az évben alakították ki az új liturgikus teret is, Kertész Imre plébános idejében. Majd 1988-ban Pólik Imre plébános kezdeményezésére, - az 1868-ban épült régi paplak helyett - a templom szomszédságában új plébánia épület létesült. A Gávai Római Katolikus Egyházközség 1993 óta a Vencsellői Plébánia Társegyházközsége.
A 2009-es esztendőben a Gávai Egyházközség sikeresen pályázott a templom külsejének és környékének felújítására. A munkálatok 2010 tavaszán indultak meg, melyről bővebb tájékoztatást olvashatnak a TEMPLOMFELÚJÍTÁS menüpontban. A templom renoválását követő szentelésére 2011. szeptember 17-én került sor.
Vencsellő és Gáva községek teljesen összeértek, aminek következtében egyesítették Gávavencsellő néven.
A templom homlokzati képe A templom szentélye A kápolna épülete

4471 Gávavencsellő Petőfi utca 196.

GOOGLE térkép

Ferenczi Richárd

Született: 1981. szeptember 15., Nyíregyháza
Pappá szentelték: 2006. június 17., Nyíregyháza

Életút:
2006-2007: káplán Kisvárdán
2007-2013: káplán Debrecenben (Szent Anna)
2013-tól plébános Vencsellőn

Akolitus: Vincze József

Kántor: Répási Gyuláné

Sekrestyés, hitoktató: Czomba Gézáné

Világi elnök - Nánási Sándor, Világi elnök helyettes - Vincze József, Gondnokok - Türk Béla, Frank Zoltán, Pénztáros - Répási Magdolna, Jegyzőkönyvvezető -

Bacsóné Kónya Ildikó, Tagok - Berecz János, Czomba Gézáné, Feller Jánosné, Hengsperger Péter, Hengsperger Tamásné, Póczos István, Póczos József, Répási Gyuláné, Varga

József, Tiszteletbeli tagok - Barnóth László, Bartók Gyuláné, Kónya Józsefné, Petró Gyuláné


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates