ISTEN HOZTA PLÉBÁNIAI HONLAPUNKON!

Menü

PÁLYÁZAT - Templomfelújítás

Azon fotók galériája, melyek a templomfelújítás egyes munkafolyamatait rögzítik.

Azon fotók galériája, melyek a templom belső festését és a kápolnafelújítás egyes munkafolyamatait rögzítik.

Azon fotók galériája, melyek a 2011. szeptember 17-én tartott templomszentelési ünnepi Szentmisén készültek.

A fotókat készítette: Vincze József

A TEMPLOMFELÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ALÁBB OLVASHATÓK!

2011.09.17.

2011. szeptember 17-én a gávai egyházközség, Munkás Szent József templomában egy majd 5 éves várakozás ért véget. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot, melyet lelkes és lázas készülődés előzött meg.
Az előkészület már a nyár derekán kezdetét vette, ugyanis egyházközségi képviselők már akkor egyeztettek időpontot Bosák Nándor Püspök Atyával. Az idő gyorsan elrepült a fejünk felett. A szentelési Szentmisét megelőző utolsó hét már a teljes szervezésről szólt. Ekkor lett visszarendezve a templom teljes belső tere és ekkor történt meg a teljes takarítás is. Az egyházközség tagjai majd minden napot a templomnban, a kápolnában és a paróchián töltöttek. Folyamatosan zajlottak az egyeztetések, megbeszélések és persze a teljes takarítás, szépítés. Az egyházközség tagjaitól érkeztek a vendéglátásra felajánlott finomabbnál- finomabb sütemények. Pénteken (szeptember 16.) éjjel fél 12 órakor érkezett meg egy 2,2 méter magas Szent József szobor is, amely egy helyi család adománya volt az egyházközségnek. Míg a szobor érkezésére várakoztunk, addig közös megbeszélésen alakult ki a meghívott vendégek ültetési rendje is. Későre járt az idő, amikor pihenőre tértünk. A szombat már az utolsó simitások napja volt. Ügyeskezű asszonyok a süteményeket szelték és terítettek. Kis fotókiállítást is rendeztünk, mely a templom felújítási munkálatait mutatta be, lépésről- lépésre. A templom külső hangosítása is kiépítésre került, illetve egy nagyképernyős televízió is kihelyezésre került. Akik nem fértek be a templomba, ezen keresztül követhették figyelemmel a Szentmisét. A gávavencsellői Kézfogás Nyugdíjas Egyesület és a tiszaberceli római katolikus egyházközség, virágtálat hoztak ajándékba. Hálás köszönet a figyelmességükért!
Délután 2 órakkor minden készen állt! Folyamatosan érkeztek a meghívott vendégek és a hívek. Bosák Nándor Püspök Atya első útja a templomba vezetett, amelyet megelégedéssel szemlélt végig, majd úgyanígy a kápolnát és a paróchia épületét is.
A vendégek között üdvözölhettük, a teljesség igénye nélkül: Dr. Karakó László országgyülési Képviselő Urat, Gávavencsellő Nagyközség Polgármester Asszonyát és a település vezetését, a pályázat író cég vezetőjét és munkatársát, a kivitelező cég vezetőjét és munkatársait, a műszaki ellenőröket, helyi díszpolgárokat, és végül de nem utolsó sorban a Petró és Jászai Családokat. A Szentmise elején általános iskolás gyerekek köszöntötték Püspök Atyát egyházközségünkben. Majd Sári András Plébános Atya kérte, hogy templomunkat áldja meg. Püspök Atya elismerően szólt az elvégzett munkáról, melyre imádságban kérte a jó Isten áldását. Ezt követően mind belül, mind kívűl megáldotta a templomot.
A Szentmise végén, Vincze József akolitus ismertette a templom- és a felújítás történetét. Plébános Atya hála telt szívvel köszönte meg mindenki áldozatos munkáját, mely által megszépült templomunk. Külön köszönte meg Petró Attilának, a Nyír- Márvány Kft. ügyvezető igazgatójának áldozatos anyagi támogatását, amellyel nagyban elősegítette a teljes megújulást. Petró Attila, előre nem látható, halaszthatatlan külföldi üzleti úton vett részt, nem tudott jelen lenni a szentelési Szentmisén, így egyházközségünk szerény ajándékát édesanyja és lánya vette át.
Püspök Atya, a köszönetnyilvánítások végén, egy nagyon kedves kötelességének tett eleget: Nánási Sándor és Türk Béla egyházközségi Képviselő Urak részére, kimagasló munkájuk elismeréseként, melyet a krisztusi egyházért végeztek, kitüntetést nyújtott át. Ezzel köszönve meg kitartó és áldozatos munkájukat, melyet magukra vállaltak és sok nehézség és akadály ellenére véghezvittek és összefogtak.
A Szentmisét záró áldást követően, a templom előtti térre vonultunk ki, ahol a felállított Szent József szobor megáldására került sor.
Mindenkit, aki részt vett az Ünnepségen, Sári András Atya szeretettel invitált egy süteményre, frissítőre és jóízű beszélgetésre. A kínálásban és felszolgálásban egyházközségünk tagjai vették ki a részüket.

A Szentmisén készült fotók fentebb megtekinhetők!

2011.07.14.

Templomunk felújításának következő szakaszában megtörtént a kápolna belső festése. Az Egyházközség Képviselő- testülete azt a döntést hozta, hogy a kápolna parkettáját is rendbe kell hozni. Elvégezték a parketta javítását, csiszolását és lakkozását. Az épület nyílászáróit is átfestették, ami nagyon szépen sikerült. Összességben a hívek és mindenki megelégedésére készült el az öreg kápolna.

Mindeközben a templom belső festése tovább folytatódott. Szükségesség vált, hogy a Szentháromság- és a Szent József festményeket biztonságos helyre tegyük. A legbiztonságosabb hely, Hajdúszoboszló lett, ahol - Bosák Nándor Püspök Atya ajánlására -, restaurátorokhoz került. A két festmény főoltárképként funkcionált a régi időkben. A Szentháromság kép, még a régi fa- templomban volt használatos. Amikor a visszavonuló német csapatok, felrobbantották a templomtornyot, egy repülő orgonasíp sértette meg a vásznat. A Szent József képről pedig, a festék indult meg peregni. Úgy gondoltuk, hogy ezek a festmények kötnek össze minket a múlttal, így számunkra értékesek, restauráltatjuk. A képek szállításában, segítő kezet, azaz száállító autót nyújtott, ifj. Póczos József, köszönet érte!

A festmények elszállítását követően a templomban elsőként a kórus feletti és alatti részt újították fel a mesterek. Püspök Atya támpontot adott a színek kiválasztásához, az egyházközség tagjai, pedig ezt szem előtt tartva határozták meg azokat. Mára már, jócskán előrehaladtak a festéssel, így látva azt mondjuk, hgy jól válogattuk össze a színeket.

A temploban lévő padok, egy jó ideig letakarva, egymásra helyezve voltak. Azonban a munka előrehaladása, szükségessé tette azok megfelelő elhelyezését. Plébános Úr hírdetésére szép számmal gyűltünk össze 2011. július 6-án, férfiak és asszonyok vegyesen. A templomból a padok egy jó részét átpakoltuk a kápolnába, igényesen berendeztük azt, az asszonyok pedig szorgos kezeik által törölgettek, mostak, vasaltak és pucoltak. A sok kéz dolgos munkájának a végén, egy szemetgyönyörködtető kápolna belső került kialakításra, ahol 2011. július 10-én hosszú idő után, Szentmisére gyűltünk össze.

2011.06.06.

Az alábbiakban igyekeztünk összefoglalni és átfogó képet adni a Kedves Olvasónak, hogy templomunk felújítási munkálatai, bizonyos időszakokban hogyan haladtak és miként mentek végbe. Hála a jó Istennek és mellette Bosák Nándor Püspök Atyának, valmint sok-sok támogatónknak, jószívű adakozónknak és tenni akaró segítőnknek, egy nagy álom teljesült: a Gávai Egyházközség nagyot álmodott és ezt megragadva - Nánási Sándor és Türk Béla Egyházközségi Képviselő Urak - önzetlenül, szívből és felelősségtudatból mindent megtettek azért, hogy az álom valóság legyen! A templom mai képe pedig ezt mutatja, kívűlről.

Azonban, mint arról már korábban beszámoltunk, a tavalyi esztendő igen csapadékos időjárása miatt a templom igen komolyan beázott. A felújítást végző kivitelező cég vezetője, már akkor ígéretet tett arra, hogy segít a károk kijavításában.

Akkor még csak szűk körben mertük kimondani, hogy esély lehet arra, hogy a templom belső tere is megújuljon. Újabb hosszas utánajárás következett. Mint eddig oly sokszor, - Petró Attila, helyi vállalkozó, a felújítási munkálatok egyik nagy mecénása - segítő kezet nyújtott. Ajánlott számunkra egy szakembert, aki a belső felújítást el tudná végezni. Az egyeztetések során, olyan árajánlatot kaptunk tőle, amely sokkal kedvezőbb egy 5 évvel ezelőtt készült árajánlathoz képest. A külső felújítást végző vállalkozó segítő ajánlata, hogy a tempom belső felállványozását biztosítja számunkra térítés mentesen. Azonban féltünk attól, hogy a korábban lerakott mészkő padlóburkolóban kárt tehet. Így, azt ajánlotta, hogy rendelkezik egy 12 méteres guruló állvánnyal és azt bocsájtja a rendelkezésünkre.

A templom belső felújítása még csak körvonalaiban, de megoldódni látszik.

Azonban kevesen tudják, hogy a templom mögött, egy kápolna található. Régi elbeszélések szerint, a település közigazgatási területéhez tartozó Papok- tanyán, egykori iskola épület volt. A tanyasi emberek beköltözését követően, az épületet ott kint elbontották, majd a templom mögött az anyagokból kápolnát építettek. Régen sokat használták, főleg téli időszakban liturgikus célokra. Olaj kályhával fütöttek benne (még akkor nem ilyen árak voltak)! Az idők során, ahogy a tempomban is lett fűtés, a kápolna afféle raktárként szolgált és állapota főleg külsőleg erősen leromlott. Az egyházközség Képviselő- testülete osztott- szorzott, aztán újabb árajánlatott kért, egy helyi kőműves mestertől, amely igen kedvező volt. Végül a döntés az lett, hogy a kápolnát kívűlről is felújítjuk.

Mint arról fentebb beszámoltam, a templom belső festésére kaptunk árajánlatot, amelyben benne van a kápolna belső festése is, így belsőleg is rendbe lesz téve. Közelebbi tervünk, hogy a teljes rendbetételét követően a templom belső festésének idején itt tartanánk a Szentmiséket, ájtatosságokat. Távolabbi tervünk, helyi egyháztörténeti gyűjtemény kilakítása és esetleges kisebb egyházközségi rendezvényeknek otthont és helyet biztosítani.

A kápolna külső felújításáról készült néhány fotót megtekinthetik a fenti KÉPGALÉRIÁBAN!

2011.05.15.

Egyházközségünk temploma körül folyamatosan folyik a munka, melynek eredményeképpen jó ütemben szépül.

Mára már a templom színezése teljes egészében befejeződött. Miután az utolsó állványt is elbontották, szemetgyönyörködtető látvány tárult elénk. Azonban ezzel még korántsem fejeződtek be a munkálatok. Április közepén megtörtént a műszaki átadás, melyen jelen volt a kivitelező cég vezetője és munkatársa, a műszaki ellenőr, Plébános Úr és az egyházközség képviselő- testületének érdeklődő tagjai. Körbejártuk a templomot, majd Nánási Sándor egyházközségi Képviselő Úr és Kedves Felesége invitált minket közeli lakásukba, ahol szép körülmények között elvégezték az ilyenkor szokásos és szükséges papírmunkát.

A templom oldalánál futó akadálymentes feljáró kiépítése korlátokkkal együtt megtörtént. Nagyon szép főbejárat kialakítására került sor, járókövekkel és speciálisan kezelt gránitlapokkal. Ahol az építás során megsérült a járda, ott a kivitelező cég emberei űjraöntötték azokat, így új járda köti össze a templomot a plébánia- és a kápolna épületével, a főbejárati járdát az akadálymentes feljáróval. Nagy mennyiségű földet kellett megmozgatnunk. Az egyházközség férfitagjai, kik szívügyüknek tekintik a templom megújítását, nagyon szép összefogással segítettek ebben. A korábban itt dolgozó nehéz munkagépek, kitőkézett gyökerek miatt a templom körül igen egyenetlenné vállt a talaj. Nagy feladat volt, ezt rendbehozni, melybe besegített egy helyi származású vállalkozó erőgépe, de sok munkát nekünk lapátokkal, gereblyékkel, furikokkal kézi erővel kellett megoldanunk. A sok munka és fáradtság azonban meghozta gyümölcsét, mert reményeink szerint alakult a tereprendezés.

Időközben megérkezett hozzánk a pályázatban is szereplő 20 db. tuja is, melyek elültetésre is kerültek, a templom nyugati oldalánál. Egy Egyházközségünkhöz tartozó család felajánlásából kaptunk 15 db. kis fenyőt, melyek mára már a keleti oldalról díszítik templomunkat. Szintén a pályázat részeként előírás a zöldfelület növelése is. Gondos előkészítés előzte meg a füvesítést. A templom kertet Türk Béla Gondok Úr feltárcsázta, majd a területet átgereblyéltük kiszedve a még ott található szemetet, követ, gyökereket. Ezt követően a fűmag elszórása, majd bedolgozása következett, melyet a hengerelés zárt le. Azóta folyamatosan öntözzük a területet.

Szintén helyi vállalkozó segítségével nagyon szép dísznövények kaptak helyet a bevezető járdák között, valamint a torony két oldalánál.

Az utcafronti kerítés teljes egészében elkészült, helyükre kerültek a kerítéselemek, valamint a vakolások is megtörténtek.

2011.04.14.

Legutóbbi beszámolóm óta, igen felgyorsultak templomunk felújítási munkálatai körül az események. Megkezdődött a bejárati lépcső és járda felszedése. Ez szorított minket arra, hogy a korábban kivágott fenyőfák gyökereit minél hamarabb kiszedjük, azokat onnan teljes egészében eltakarítsuk. A munka során egyházközségünk néhány férfi tagja, majd sötétedés utánig végezte a megfeszített munkát.

Közben a templom bejárati lépcsője melletti két pillér is elbontásra került, melyet követően láthattuk meg, hogy a lépcső alapja földből és téglából áll. Mára már, elkészültek az új pillérek is.

A következő igen nagy mértékű munka, a szintén korábban kivágott akácsor gyökereinek a kiszedése volt. Egy helyi vállalkozót, Berecz Andrást kértük meg, hogy a rendelkezésére álló munkagéppel a munkát végezze el. Majd 3 napig tartott, amíg valamennyi gyökeret kifordította a földből. Ezek után a terület igen csúnya képet mutat ott. Azonban a napokban a gyökereket szállítójárműre rakodják, majd megkezdődik a terület visszarendezése is.

Az elmúlt alig egy hétben, több brigád is dolgozik a felújítási munkálatokban. Petró Attila, helyi vállalkozó, a Nyír- Márvány Kft. ügyvezető igazgatója, a felújítási munkák nagylelkű segítője és támogatója, újabb csapattal egészítette ki a már itt dolgozókat. Segítségével a bejárati kapu és a templom lépcsője között térkövet raknak le. A templom lépcsője előtt, kiszélesítik a két csík járdát, egy kis előteret kialakítva. A bejárati kapu lépcsőjét, valamint a templom lépcsőjét szintén burkolni fogják, ügyelve arra, hogy a burkoló anyag ne legyen csúszós. Mindezeken túl, az elkészült kerítés beton oszlopaira és alaptetőkre, gránitból fedlapokat is készítettek, mely kövek felhelyezése már meg történt.

Az akadálymentes feljáró kialakítása is elkezdődött. Ehhez szükség volt, a korábban itt elhelyezett bontásból származó tetőszerkezeti elemek elpakolására. Két helyi lakos, válogatva ezekből az elemekből, további saját felhasználásra vásároltak is ebből a faanyagból.

A templom nyugati oldalának már az alapozó szinezése folyik. Ennek oka, hogy itt kell hamarabb elvégezni a színezési munkákat, hiszen ezen az oldalon az állvány útban van az akadálymentes feljáró további építésében.

A hét folyamán, az új külső ablakkeretekbe is az asztalos mester behelyezte az ablaküvegeket, így a nyílászárók cseréje is befejeződött.

2011.04.04.

Mára már templomunk felújítási munkálatai, a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően, gőz erővel folyik.

Első lépésben a kivitelező cég szakemberei a levakolt toronyban kezdtek dolgozni. Itt korábban elbontásra került a régi feljáró, melynek helyébe újat építettek ki. Emellett Türk Béla gondok Úr szervezésében és irányításával, az egyházközség néhány férfi tagjával a padlást takarították le. Az évek- és a felújítás során felhalmozott törmeléket, szemetet takarították le és hordták el kijelölt helyre.

Korábban beszámoltam arról, hogy az asztalos mester és segédei átnézték a templom ablakait. Levették a szükséges méreteket, majd el is kezdték a gyártást. Nánási Sándor és Türk Béla egyházközségi képviselő Urak, az asztalos műhelyben meg is tekintették a készülő munkákat. Időközben már kivették a külső ablakrészeket, melyeknél egy kis tisztító- és kőműves munka van hátra, majd jöhet az új külsö ablakkeret.

A kőművesek sem tétlenkednek, ugyanis a templomhajó díszítő elmeit javítják ki, ezzel készítve elő a színezés folytatását.

Újabb látványos munka kezdődött meg. A templom utcafronti részén lévő kerítés elbontását kezdték meg. Az elbontást követően új alapot ástak, majd zsaluzás után, meg is kezdődött a kerítés alapjának öntése. Ma már az alap és az oszlopok java készen áll.

Sok teendő van még hátra, melynek elengedhetetlen feltétele, hogy a Jóisten kegyes legyen hozzánk és további kedvező időjárással segítse a munkálatok előrehaladását.

2011.02.14.

2011. február 12-én szombaton, munka zajától volt hangos a gávai Munkás Szent József templomkertje. Igen szép összefogással, az egyházközség férfi tagjai, fa kivágásra gyűltek össze.

Ezt előzte meg a legutóbbi képviselő- testületi ülés, ahol többek között felvetődött a templomkertben lévő fák kérdése. Többen úgy gondolták, hogy talán érdemesebb lenne kivágni az igen régen ültetett növényeket. Több szempont is ezt a véleményt erősítette: az utcafront felőli részen lévő fenyőfák már rossz állapotban voltak és kivágásuk által jobban érvényesül a templom képe. A templom keleti oldalánál húzódott egy akácsor, amely fák nagy része már kiaszáradó félben volt, illetve a templom felé néhány már meg is volt dőlve. Továbbá a felújítás során, ereszcsatornát építettek ki, amely esetében számolni lehetett azzal, hogy az akácos lombhullatásakor, a csatornát a levelek megtöltik és esetlegesen a víz a falra folyhat.

Végül a döntés megszületett, hogy ki kell vágni a fákat, de szigorúan azzal a kikötéssel, hogy helyükbe örökzöldek lesznek telepítve.

András Atya előző héten kihírdette a munka időpontját. Egyházközségün 12 férfi tagja kezdett el dolgozni a fent említett napon. Elsőként a templom előtti öreg fenyőket vágtuk ki, ügyelve a használható törzsekre, amelyekből később padot, virágládát lehet készíttettni.

Ezt követően a templom keleti és déli oldalán lévő akácosokat termeltük ki. Amilyen szép volt az összefogás, olyan szép volt a munkamegosztás is. Elmondható, hogy egy fa teljes kivágása, szortírozása, eltakarítása mindösszesen 10 percet vett igénybe.

A munkával már késő délután végeztünk. A jelenlévők közös megegyezése volt, hogy a kitermelt faanyagot elsősorban azok igényelhetik, akik a munkában részt vettek. Azon felül, ha marad, akkor az egyházközség más tagjainak is biztosítunk lehetőséget. A fát megvásároltuk, melyből igen szép összeg folyt be. Ebből szeretnénk fedezni a tőkék kitermelését, egy helyi vállalkozó munkájával, a fennmaradó összeg pedig a felújításra elkülönített számlára kerül.

A munka köben készített feltvételek megtekinthetőek IDE kattintva!

2011.02.09.

A tél még javában mutogatja felénk foga fehérjét, a Munkás Szent József templomban 2011. február 9-én, már a reményeink szerinti kora tavaszi időszak munkáit tervezgették.

Közös megbeszélésre gyűlt össze a felújítási munka műszaki ellenőre, a kivitelező cég képviselői, az asztalos vállalkozó és az egyházközség képviselő testületének néhány tagja.

A megbeszélés apropóját az adta, hogy két fontos kérdésben kellett döntésre jutni. Ennek oka, hogy amint az időjárás a munkák megkezdéséhez kedvezőbbé válik, ne akkor kelljen ezekről a dolgokról egyeztetni.

Az első fő kérdés, amelyről beszéltek a jelenlévők, a templom nyílászáróinak a cseréje. A műszaki ellenőr és az asztalos vállalkozó elmondta azt a lehetőséget, hogy a nagyablakok külső üvegezését, körbevágás által ki fogják venni. A belső, mintás üveg teljes egészében, háborítatlanul a helyén marad. Az új üvegezés, borovi fenyő tokban, megfelelően felületkezelve, a meglévő belső üvegezés elé fog kerülni. Továbbra is az a vélemény került elfogadásra, hogy a külső üveg olyan osztásban lesz elkészítve, mint amilyen az eddigi volt. Egyedül a karzat üvegezése változik, de az is csak olyan formában, hogy mivel oda nem szükséges dupla üvegezés, így egy ,új üvegréteg lesz beépítve, kerettel együtt. Az asztalos mester javaslatára elfogadásra került, hogy a sekrestyében lévő ablak helyére kerülő új nyílászáró, felső részében fix lesz, az alsó nagyobb szárny pedig bukó és nyíló lehetőséggel lesz összeállítva. A sekrestye bejárati ajtajával kapcsolatban, a jelenlévő egyházközségi képviselők kérték a szakembert, hogy változatlan formában, dupla ajtós megoldással készítse el a nyílászárót. A külső ajtó egybe részes lesz, 4 kazettás elemekkel, fél biztonsági zárral, a belső ajtó rész pedig felső felében üvegezéssel, egész biztonsági zárral szerelve.

A második nagy kérdés a felújítási munkálatokkal kapcsolatban, hogy az akadálymentes feljáró, miként jusson el a templomig. Több alternatíva is született korábban. A megbeszélésen három lehetőséget vizsgáltak meg. Az első lehetőség, hogy a feljáró a templom főbejáratához vezet. A templomkautól indul, több törésben jut el a templom bal sarkáig, majd követve a torony vonalát ér fel a templomajtóhoz. Azonban ezzel a probléma az, hogy a lépcső teljes átalakítását követeli meg, az előírások miatt, ami persze jócskán növeli a kivitelezés költségeit. Mindezeken túl, a templom utcafront felőli képét, nagy mértékben rontja. A második lehetőség, hogy a templom kaputól indítanák a feljárót, aminek előírás szerinti pihenője, pontosan oda esne, ahol az ünnepei körmenet elhalad. Ez mindenképpen szerencsésebb megoldásnak tűnt. A feljáró, a templom bal sarkától, a templomhajó mellett haladna tovább be a sekrestyébe. A belső templomtérben a szentély és a hajó képzeletbeli elválasztója egy két fokú lépcső, amihez fából készítenének egy mozgatható rámpát. Ezt amikor szükséges a lépcsőhöz helyezik, és megoldott a közlekedés. A probléma viszont ott kezdődik, hogy a templomkapu és a sekrestye között, körülbelül 180-190 centiméteres szintkülönbség van. Ahhoz, hogy a szakemberek tudják tartani a feljáró kialakítására előírt értékeket, már a templomkapunál lévő 4 fokú lépcsőt bontanák meg, és a rámpa indítását a gyors szintemelkedés következtében a földbe bevágva kellene kiéípiteni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozottat a rámpára felhajtáskor, két oldalról, két beton támfal, vagy rézsűsen vágott föld venné körül. Ez megintcsak igen magas többletköltséggel járna, illetve esztétikailag sem kedvező. A harmadik lehetőség, az lenne, hogy a templom kerítésének bal oldali végén, egy kiskaput építenének be, ahonnan indulhatna a feljáró. Végül ez a megoldás került elfogadásra. Ehelyütt már nincs akkora mértékű szintkülönbség, mint amilyet a második lehetőségnél írtunk. Itt is az előírt pihenő szakasz, olyan helyre esne, ahol nem zavarná az ünnepi körmenetben haladókat, valamint közelebb esik a sekrestyéhez és kevesebb kiadással is jár. Nem utolsó sorban pedig a templom utcafront felőli képe sem sérülne.

Most már csak abban bízunk, hogy a Jóisten kegyes lesz hozzánk és az időjárásban hamar beköszönt a szép tavaszi idő. Ezután pedig kezdenék is a munkálatokat.

2010.12.12.

Legutóbbi beszámolóm óta, bizony beköszöntött a tél. Még ezt megelőzően, mivel a torony teljes egészében kívűlről megszépült és kész lett, így a körülötte lévő teljes álványzatot lebontották. Mára már teljes pompájában gyönyörködhetünk benne.

A napokban fejezték be a bádogosok a templomhajó torony melletti vállainak és a torony és tető közötti rész fedését.

A munkálatok azonban nem álltak meg, hiszen a torony belső részében elbontották a régi felvezető lépcsőt, és az állványokat újra felépítették. Ennek oka, hogy a torony belseje eddig soha nem volt levakolva, amit most fognak pótolni, majd a felvezető lépcső is újra vissza lesz építve.

A torony megújulásával a főbejárat is megszépült. Még jóval a felújítási munkálatok megkezdése előtt a gávavencsellőn élő Petró család felajánlásával, egyházközségünk és templomunk egy új, díszes bejárati ajtóval gazdagodott. A Mindenható Isten fizesse meg érte nekik jóságukat! Az új bejárati ajtó igazi éke lett a templomnak és dísze a homlokzati látványnak.

Mint arról már, szintén korábban beszámoltam, kérvényeztük a pályáztatótól (MVH), hogy engedélyezze a templom kerítésének kivitelezési módosítását. A jóváhagyó engedélyről szóló határozat a napokban levélben meg is érkezett. További adminisztratív intézni való, egy hiánypótlás. A megyei Műemlékvédelmi Hivataltól egy nyilatkozatot szükséges kérnünk, hogy a templom kivitelezési munkálatai nem engedélykötelesek. Ez problémát nem jelent, mert templomunk helyi védettség alatt áll, ugyanis korábban a műemlékké való nyilvánítás iránti kérelmünket, a pályázat beadása előtt sajnos elutasították.

2010.11.15.

Templomunk felújítása hála a Jóistennek, a gyönyörű késő őszi időben nagyon szépen halad. A templomtorony színezése gyakorlatilag befejeződöt, továbbá szépen halad a templomváll vakolása is. A toronysisak rézzel való borítása is folyamatos, amely rövid időn belül teljesen el is fog készülni. Itt további munka lesz még, a toronykereszt, valamint az alatta lévő úgynevezett "gomb" festése. Immár teljes egészében beépítésre kerültek a gyönyörű toronyablakok is.

Az esetleges villámcsapás elhárítása érdekében új technológia lett kiépítve, ugyanis nem került vissza a régi, tető gerincen futó villámhárító. Ennek oka, hogy mára már megvalósítható lett, a padláson végig haladó villámhárító vezeték. Ennek előnye, hogy kiépítésekor nem szükséges a tetőgerincen lévő zárócserép átfúrása. Ezzel nem gyengül a "kupás", valamint nem talál utat a csapadékvíz a tetőtérbe. Ezenkívűl a tető esztétikáját sem rontja.

A szakemberek a napokban állították be a helyére. Ma még be van fóliázva a körülötte végzett kőműves munkálatok miatt, nehogy bármilyen sérülés érje.

További folyamatban lévő munka a sekrestye tetőszerkezetének cseréje is. Korábban a tető erősen meggyengült, ami már beázásokat okozott. A templom fa tetőszerkezetének korábbi bontásából kiválogatták a legjobb állapotban lévő anyagokat, amelyeket a sekrestye tetőszerkezetének építettek be és szintén hódfarkú cseréppel fedtek. Az esővíz elvezetését függesztett ereszcsatornával biztosították.

Még sürgető munka a templom vállainak lemezelése is, mely munka elvégzésére remélhetőleg a napokban megérkeznek a bádogosok is.

2010.10.25.

2010. október 25-i álláspont szerint, nagyon sok utánajárást, nagyon sok egyeztetést követően, templomunk felújítási munkálatai szépen haladnak.

Emlékeztetőül: módosítani kényszerültünk a vállalkozóval kötött megbízási szerződést, mert a korábbi rossz időjárás miatt, nem tudták megfelelő ütemben kivitelezni a vállalt munkákat. Ennek értelmében a tél beállta előtt, a kivtelező köteles a templom tetőszerkezetét, egy megerősített és új szerkezetre kicserélni, azt tetőfedő hélyazattal ellátni. Valamint köteles a templom vakolását és szinezésének munkálatait is megtenni.

Jelenleg a tetőszerkezet már teljesen elkészült, annak fedése van folyamatban. A templomhajó már gyakorlatilag kész, azonban a torony melletti rész még hiányos. Ennek oka, hogy ott áll a torony és tető közötti állványzat, mindaddig, amíg ezt a területet le nem szinezik. A szakemberek a tető ezen részén nagyobb helyet hagytak szabadon, gondolva a szinezés során szétfröccsenő színezőanyagra, hogy az ne borítsa be a szép új cserepeket. A szentély feletti tetőrész is, a napokban készül el.

Az esővíz elvezető ereszcsatorna is kiépítésre került, bújtatott ereszcsatorna formájában. Azért ilyen megoldás alkalmaztak, mert az esetleges nagymennyiségű, lecsúszó hóval szemben sokkal ellenállóbb, mint a függesztett csatorna. A tető alsó részében a csatorna felett hóvágó elemeket is elhelyeztek.

A tornyon is tovább folytatódnak a munkák. Elkészültek és jelen pillanatban is folyamatban vannak az új toronyablakok beépítése, valamint a tornyon lévő díszítő elemek kialakítása is.

További információ még, hogy ezen időszakban lett esedékes az elvégzett munkák utáni számlák beadása a pályáztató felé. A pályázat finanszírozását illetően meg lett határozva, hogy az elkészült munkák után részszámlát, majd a munkák végzetével végszámlát kell benyújtani. Az előbbi ügyintézése van most folyamatban.

2010.09.29.

Legutóbbi beszámolónk óta, jelentős előrelépések történtek templomunk felújítása során. A továbbra is fennálló csapadékos időjárás, tovább nehezítette a tető építésének munkálatait, azonban a Jóisten kegyes volt hozzánk és adott számunkra egy bő hetet, amikor az időjárás már kedvezően alakult.

A jőidőt kihasználva az ácsok a tetőszerkezet összeállítását kezdték meg. A szerkezet olyan 80%-ban készült el eddig. Erre már biztosabban erősítették fel a védőfóliát, ami a korábbiaknál jobban védi a templomot a beázástól. A maradék tetőrész építését akadályozta az, hogy a megrendelt gerendák nem érkeztek meg időben, ami azóta már hála Istennek megoldódott. Közben a tornyon lévő toronysisakban is cserére került két gerenda, valamint a külső része már be van deszkázva.

Mindeközben a kőművesek sem tétlenkedtek, a torony gyakorlatilag teljes egészében le van vakolva.

2010.09.09.

Az utóbbi időben tovább folytak templomunk felújítási munkálatai. Mint már arról korábban beszámoltunk, a tetőszerkezet hélyazatának megbontásakor vált a szakemberek előtt teljesen világossá: a tető 95-98 %-os mértékben rossz állapotban van.

Ekkor felvetődött a kérdés, hogy miként is történjen meg a tető újjáépítése. A szakember több lehetőséget is felvázolt. Felmerült az a lehetőség, hogy egy könnyebb tetőfedő anyaggal kellene megoldani a korábban betervezett tetőszerkezet fedését. Azonban a szigorú pályázati rendszer nem teszi lehetővé a gyors módosítást a pályázati anyagban, idő pedig nincs már a tervek megváltoztatásának kérvényezésére.

A másik eshetőség, hogy ha ragaszkodunk a terveknek megfelelő tetőfedési technológiához, akkor problémát jelenthet az új fedőanyag súlya. A hódfarkú cserép ugyanis, egyenként közel 2 kg-ot nyom, szemben a korábban használt palával, így természetes kérdés, hogy az új faanyagokból felépített régi tetőszerkezet bírja-e majd a nagyobb terhelést?!

Mindezeken kívűl számtalan fontos kérdés vetődött fel, melyek egyre szükségesebbé tették azt, hogy Plébános Úr, a képviselő- testület, a kivitelező és a műszaki ellenőrök újra, egy asztalhoz ülljenek.

A megbeszélés során egyértelmű volt, hogy az idő szűkössége miatt gyors és határozott döntéseket kell hoznunk. Így megállapítást nyert, hogy nehézkes dolog lenne a tervek módosításának a kérvényezése a pályáztatótól. Az ügyben a végleges döntés az lett, hogy továbbra is a terveknek megfelelően hódfarkú cseréppel lesz fedve a tető, de olyan formában, hogy a tetőszerkezet megerősítését fogják elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a pályázatban előírt tetőszerkezeti anyagokon felül, több faanyagot használnak fel, ami már kellő szilárdságot biztosít ahhoz, hogy megbírja az új fedőanyagot. Azonban ez már az egyházközségre nézve plusz költséget jelent! Ezen megbeszélés során dőlt el, hogy milyen tipusú és színű lesz a hódfarkú cserép.

További kérdéses dolog volt az utcafront felőli kerítés. A tervező a tervezés során egy olyan kerítésbetétet tervezett, amely a képviselő- testület és mások véleménye által nem illeszkedik sem a templom-, sem pedig az utcaképbe. A kivitelező ajánlattal készült, mely elfogadásra is került.

A kerítésbetétek kovácsoltvas hatásúak, függőleges pálcákból állnak össze, tetejükön lándzsaszerű minta, vizszintesen két kötőlap fogja össze valamennyit. Ezenfajta kerítéselem újabb pluszköltség terhét rója ránk!

A templomtorony ablakai is szóba kerültek, hiszen azok valami oknál fogva a tervezésből kimaradtak. Figyelembe véve a kivitelező ajánlatát a probléma megoldására, -szintén sajátköltségen- azok igen rossz állapota miatt, újra lesznek cserélve a munkálatok során. Mivel nem lett a költségekbe sem betervezve, ez a munkafolyamat is újabb költséget jelent ránk nézve!

A találkozón dőlt el, hogy milyen lesz a templom festésének színe is.

A betervezett akadálymentesítés is szóba került, több jó elképzelés is elhangzott a résztvevőktől, azonban arról döntés nem született.

Azt már korábban is látni lehetett, hogy a 2010. szeptember 30-ai átadási határidő a kedvezőtlen időjárás okozta csúszás miatt nem tartható. Így megkellett állapodnunk egy másik időpontban, ami 2011. április 30-a lett. Viszont nyomatékosan kértük a kivitelezőt, hogy a tél beállta előtt, a tető legyen teljesen kész, valamint a templom vakolása és szinezése is. A többi munkát pedig elvégzik jövőre, amint az időjárás engedi.

Talán a legnagyobb problémánk mégis az időjárás. Az elmúlt hetekben igen hirtelen jött nagymennyiségű csapadék akadályozta és nehezítette is a munkálatokat.

A szentélyig lebontott tető teljesen nyitott volt, így azt minél hamarabb le kellett fedni, ami fóliával meg is történt. Azonban a fóliát a munkák során többször fel kellett szedni, mert például akkor amikor daru segítségével a 11 méteres gerendákat, egyenként fel emelték a tetőre.

A nagyméretű fólia óhatatlanul is sérüléseket szerzett, amin keresztül a további csapadékvíz beszivárgott, és a templom mennyezetét aggasztóan nagy területen átáztatta.

Nagyon kérjük imáinkban a felettünk levő Mindenható Istent, hogy szánjon meg bennünket és kedvező időjárással segítse elő a tető építési- és fedési munkálatainak gyors és sikeres befejezését!

2010.08.10.

A szakemberek által a torony-, valamint az oldalfalak körül felépült az állványzat.

Mindez lehetővé tette, hogy augusztus 10-én megkezdhessék a tető héjazatának bontását, valamint a födém alatti padozat kiépítését. A megbontott tető látványa által még indokoltabbá vált a teljes tetőszerkezet cseréje, ugyanis a tetőtartó faanyag állapota az elmúlt, hosszú évek során jelentős mértékben meggyengült és leromlott.

Az elkövetkező időszakban tehát a tetőszerkezet lebontása és építése fog tovább folyni, melyhez nagyon kellene a munkálatoknak kedvező jó idő is!

Az alábbi linkre kattintva megtekinheti a projekt adatait tartalmazó táblát, amely a templom előtt, jól látható helyre lett kihelyezve

MEGTEKINTÉSHEZ KLIKK IDE!

AZ ALÁBBI CIKK EGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A TEMPLOMFELÚJÍTÁS MEGPÁLYÁZÁSÁRÓL, VALAMINT JELENLEGI HELYZETÉRŐL!

AZ ÍRÁS A GÁVAVENCSELLŐ KÖRKÉPBEN JELENT MEG, 2010. JÚLIUSÁBAN.

Aki ezidő tájt a Gávai Munkás Szent József templom előtt jár, bizonyára tapasztalja az ott, nem is olyan régen elkezdett munkálatokat. Most, itt a Körkép hasábjain keresztül szeretném a Kedves Olvasókkal megismertetni, hogy a templomnál tapasztalható örvendetes események, miként jöttek létre, milyen munka folyt a háttérben, mik voltak az előzmények.

Az elején kezdve a bemutatást: 2005-ben nyílt egy pályázati lehetőség, hogy a meglehetősen -főként külsőleg-, leromlott állapotban lévő templomot felújíthassuk. Ekkor is, az a cél fogalmazódott meg az Egyházközségi Képviselőtestület által, hogy minél sürgetőbb a templom külső renoválása. Sok utánajárás, szervezés és egyeztetés eredményeként elkészült a végleges pályázati anyag, mely benyújtásra is került.

Kis idő elteltével meg is érkezett hozzánk az akkori pályázat elutasító határozata, azzal az indokkal, hogy a leírt és bemutatott adatok alapján indokolt lenne a felújítás, azonban forráshiány miatt ez nem valósulhat meg.

Ezt követően 2006 őszén a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye által kaptunk egy tájékoztatást, miszerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül a következő év tavaszán, pályázati lehetőség lesz elérhető.

Azonban az előző kormány a pályázat kiírását olyannyira eltolta, hogy az 2008. november 20-án jelent meg, a beadási határidő pedig 2008. december 20-a volt. Ezen rövid határidő azonban az Egyházközség számára nem jelentett problémát, hiszen ekkorra már a teljes pályázati dokumentáció készen volt, az engedélyek pedig rendelkezésre álltak, így benyújthattuk a pályázatot.

Igen nehéz időszak következett - már csak a várakozásra való tekintettel is-, hiszen ez volt az az idő, amelyben megbízási szerződést kellett kötni, hiánypótlásról kapott felszólításnak kellett eleget tenni, stb.

A várakozás időszaka 2009. július 28-án ért véget, amikor is egy újabb határozatban értesítette az Egyházközséget a Pályáztató, hogy a benyújtott anyagot formailag és tartalmilag megfelelőnek találták és így befogadták.

Ezen dokumentumot olvasva érezni lehetett, hogy talán már a célegyenesben vagyunk, egyre bizakodóbb lett a Gávai Egyházközség.

Majd elérkezett 2009. október 12-e, mikor hivatalosan is megkaptuk azt a határozatot, amely kimondta, hogy a benyújtott pályázatunk sikeresen és eredményesen szerepelt.

Hálát adtunk érte a Jóistennek, hogy eljutottunk idáig, hogy a sok utánajárás meghozta a régen várt gyümölcsét.

Ekkor újabb idegtépő feladat várt Nánási Sándor és Türk Béla Egyházközségi Képviselő Urakra, akik lelkesen végezték ezt a feladatot is, ugyan úgy, mint a pályázati anyag összeállítását, a kezdeti munkát és a teljes lebonyolítást.

Le kellett folytatni, az úgynevezett közbeszerzési eljárást, majd csak annak végeztével kötötte meg Sári András Plébános Atya a szerződést, a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozóval.

A felújítási munkák során a templom teljes tetőcseréjét fogják elvégezni, aminek borítása hódfarkú tetőcserép lesz. Felújításra kerül a toronysisak, valamint a teljes épület esővíz-csatornázása. A régi, sok helyen már omladozó vakolat lehántását követően, új külső vakolást kap, színezéssel együtt a templom. Az ablakok külső üvegezését is elbontják, meghagyva a belső, szenteket ábrázoló üvegeket, és a külső új, hőszigetelt, fakeretes ablak lesz. A templom már a mai kornak is meg fog felelni, abban a tekintetben, hogy akadálymentesítve lesz, ezzel is segítve a mozgáskorlátozott hívek minél könnyebb bejutását a templomba. Az utcafronton lévő kerítés is eltűnik, melynek helyére, egy új és az összképbe jobban illeszkedő kerítés fog helyet kapni. A felújítás zárásaként pedig a templomkert rendezését fogják elvégezni a kivitelező cég szakemberei.A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2010. szeptember 30-a.

2010. május 15-e után tehát a Gávai Munkás Szent József Templom, hívő közössége, egy régen várt és áhított pillanatot érhetett meg. Rengeteg fáradozás előzte meg ezt a napot - mely sok-sok időbe és energiába került-, ami a benyújtott pályázat sikeres szerepléséhez szükséges volt. Abban, hogy Egyházközségünk idáig eljuthatott, teljes és becsülendő szerepet vállaltak Nánási Sándorés Türk Béla Egyházközségi Képviselő Urak, akik munkájukat Sári András Plébános Atya támogatásával végezték; Isten fizesse meg nekik szolgálatukat. Láthatjuk, hogy 2005-ben csillant fel elsőként lehetőség a templom felújítására, közben a gyorsan múló idő alatt még távolinak tűnt a mai eredmény; amely már nemcsak papírok és tervek elméleti formájában él, hanem hála Istennek szemmel is tapasztalható. Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon áldozatot hozott azért, hogy Egyházközségünk temploma megújulhasson és a Nagyközség egyik éke lehessen. 2010. május 15-e után a Gávai Munkás Szent József Templom hívő közössége, egy régen várt és áhított pillanatot érhetett meg. Ezen időben kezdte meg a kivitelező cég, a templom külső renoválásának munkálatait.

Rengeteg fáradozás előzte meg ezt a napot, -mely sok-sok időbe és energiába került-, ami a benyújtott pályázat sikeres szerepléséhez szükséges volt. Valamikor 2006-ban csillant fel elsőként lehetőség a templom felújítására, közben a gyorsan múló idő alatt még távolinak tünt a mai eredmény; amely már nemcsak papírok és tervek elméleti formájában él, hanem hála Istennek szemmel is tapasztalható. Abban, hogy Egyházközségünk idáig eljutott, teljes és becsülendő szerepet vállaltak Nánási Sándor és Türk Béla Egyházközségi Képviselő Urak, akik munkájukat Sári András Plébános Úr támogatásával végezték. Ezen menüpontban kívánunk helyet biztosítani annak, hogy a Kedves Látogatók, írásos anyagok, valamint folyamatos fotók segítségével tájékozódhassanak a felújítás előzményeiről és aktuális állásáról.


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates